Дейности и услуги

Независими професионални одиторски услуги

Други независими професионални услуги:

Дружеството разполага с екип от високо квалифицирани професионалисти в областта на счетоводното, социалното и данъчно облагане.

Професионалните одиторски услуги се извършват чрез одиторското дружество „Акаунтиг – Одитинг“ ООД, както и чрез персонални облигационни договори в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независим финансов одит, Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите.

За нас всеки клиент е важен независимо дали е микро, малко, средно или голямо предприятие.